hormonlar da menopoza girilmesiyle

ERKEN MENOPOZ (Premature Ovarian Failure) (POF)
Ortalama menopoza girme yaşı yaklaşık 51’dir. 40 yaşından önce menopoza girilmesine erken menopoz denir. Kadınların yüzde 1’i 40 yaşından önce, binde 1’i de 30 yaşından önce menopoza girerler. Adetler ve yumurtlama tamamen kesilir, nadiren düzensiz adetler olabilir.

Erken menopoz nedenleri:
– Ameliyatla bir veya her iki yumurtalığın alınması
– Genetik – otoimmün nedenler
– Radyoterapi
– Kemaoterapi
– Turner sendromu
– Frajil-X sendromu
– 47, XXX
– Otoimmün ooforit

Leave a Reply